home o-spolocnosti aktuality akcie produkty servis referencie certifikaty kontakt

Priemyselné objekty

 • LEAF Levice Priemyselný park Geňa dodávka a montáž klimatizácie a vzduchotechniky vo výrobnej hale a administratívnej budove
 • Paroplynový cyklus Levice Priemyselný park Geňa dodávka a montáž klimatizácie a vzduchotechniky do Haly parnej turbíny, Budovy spaľovacích motorov, Chemickej úpravni vody a Administratívnej budovy s vrátnicou
 • CAMFIL FARR Levice Priemyselný park Geňa dodávka a montáž klimatizácie a vzduchotechniky vo výrobnej hale a administratívnej budove
 • Continental Teves Zvolen dodávka a montáž klimatizácie a vzduchotechniky pre administratívnu budovu
 • Swedwood Malacky dodávka a montáž vzduchotechniky pre výrobnú halu
 • Dutec Kremnička dodávka a montáž klimatizácie a vzduchotechniky pre výrobnú halu a administratívne priestory
 • SCP Ružomberok Dodávka a montáž klimatizácie riadiacich velínov, laboratórií, portálových žeriavov, serverovní a skladov
 • Slovalco Žiar nad Hronom Dodávka a montáž klimatizácie riadiacich velínov, laboratórií, portálových žeriavov a smolovne
 • UNILEVER Dolný Moštenec Komplexná dodávka a montáž klimatizácie a vzduchotechniky pre závod na výrobu mrazených krémov
 • Jadrová Elektráreň Mochovce Dodávka a montáž klimatizácie pre monitorovacie okruhy
 • SES Tlmače Dodávka a montáž vzduchotechniky pre výrobnú halu vákuových nádob
 • Indupol Ilava Dodávka a montáž vzduchotechniky pre výrobnú halu na ručnú výrobu laminátových výrobkov vrátane projektovej dokumentácie
 • Servind Slovakia Ilava Dodávka a montáž vzduchotechniky pre miešareň a sklad farieb
 • Petit Press Bratislava Dodávka a montáž vzduchotechniky pre tlačiareň
 • Kufner Textil Čadca Dodávka a montáž vzduchotechniky
 • Bekaert Hlohovec Dodávka a montáž klimatizácie a vzduchotechniky pre rozvodne
 • ZSNP Žiar nad Hronom Dodávka a montáž klimatizácie pre riadiace velíny
 • ČOV Vlkanová Dodávka a montáž vzduchotechniky
 • Illichmann Žarnovica Dodávka a montáž odsávania od technologických zariadení
 • Vetropack Nemšová Dodávka a montáž vzduchotechniky a klimatizácie pre výrobnú halu
 • KIA Žilina Dodávka a montáž klimatizácie pre halu kontroly
 • Slovnaft Bratislava Dodávka a montáž vzduchotechniky pre kompresorovú stanicu
 • Rušňové depo Bratislava – západ Dodávka a montáž vzduchotechniky
 • Tubapack Žiar nad Hronom Dodávka a montáž klimatizácie
 • SAPA Žiar nad Hronom Dodávka a montáž vzduchotechniky a klimatizácie pre výrobnú halu
 • Johnson Controls Lučenec Dodávka a montáž vzduchotechniky a klimatizácie pre výrobnú halu
 • Pneucentrum ARS Banská Bystrica Dodávka a montáž vzduchotechniky a klimatizácie